Το διαδίκτυο και η δυνατότητα ευρείας πρόσβασης σε αυτό, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων και την διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαδικτυακή υπόσταση μίας επιχείρησης, μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

  1. Μπορεί να αποτελέσει την επιχείρηση αυτή καθεαυτή. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες ανάπτυξης υπηρεσιών στο διαδίκτυο έκαναν εφικτή την δημιουργία αυτόνομων διαδικτυακών καταστημάτων (e-Shops), τα οποία λειτουργούν χωρίς φυσικό χώρο και κατ’ επέκταση, χωρίς την ύπαρξη προσωπικού.
  2. Μπορεί να υποστηρίξει διαδικτυακά μια επιχείρηση η οποία διατηρεί φυσική υπόσταση, παρέχοντας τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιος online μέρος ή και το συνόλο των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών οι οποίες θα παρέχουν στον επισκέπτη ενός e-Shop τη δυνατότητα να υλοποιεί τις χρηματικές του συναλλαγές μέσω της σελίδας ηλεκτρονικά. Αν και είναι αρκετές οι μέθοδοι που μπορούν να αξιοποιηθούν για την διεκπεραίωση online συναλλαγών, η πιστωτική κάρτα αποτελεί τον απλούστερο και ταχύτερο τρόπο για την υλοποίηση μίας ηλεκτρονικής πληρωμής. Η μεθοδική και προσεκτική μελέτη για την τελική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σε κάθε επίπεδο.

Πλεονεκτήματα Πιστωτικών Καρτών

Διαβάστε την συνέχεια…