Είμαστε πάντα πρόθυμοι να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας.

  • CrisisPlan

  • Ασκληπιού 57, 10680, Αθήνα

  • Τηλ. Ένάρξεων Νέων Επιχειρήσεων: 210 33 92 920

  • Τηλ.: 210 339 2922

  • info[at]CrisisPlan.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Χάρτης