Είμαστε πάντα πρόθυμοι να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας.

CrisisPlan

Διεύθυνση : Εμμανουήλ Μπενάκη 25, Αθήνα 10678 [ 3ος Όροφος ]

Τηλ. Ενάρξεων Νέων Επιχειρήσεων : 210 33 92 920

Τηλ.    : 210 339 2922

Email : info@CrisisPlan.gr

Φόρμα Επικοινωνίας