Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΣΠΑ με σκοπό την επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων.

Σκοπός της Δράσης είναι να παρασχεθεί, στοχευμένα, στήριξη – ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη: 16.06.2021 και ώρα 13:00

Λήξη: 30.07.2021 και ώρα 17:00

Ωφελούμενοι:

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) καθώς και επιχειρήσεις με τους κάτωθι ΚΑΔ:
69.10: Νομικές δραστηριότητες
69.10.1: Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15: Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01: Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

Εξαιρούνται συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές.

Χρηματοδότηση:

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

image.pngΕπιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

  • Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Καλέστε μας για παραπάνω πληροφορίες: 210 33 92 922