Συνταξιοδοτικές Υπηρεσίες από την Crisisplan

Υπηρεσίες Έκδοσης Σύνταξης από την Crisisplan

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα απλό συνταξιοδοτικό σύστημα.

Πολλές φορές οι συντάξεις καθυστερούν και φέρνουν σε αδιέξοδο τους ασφαλισμένους, εκτροχιάζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, από το 2021, συμφωνα με τον νόμο 4598/2021 δίνεται το δικαίωμα σε πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους του e-ΕΦΚΑ να μπορούν να επιλέγονται από τους ασφαλισμένους για να αναλάβουν τις περισσότερες από τις συνταξιοδοτικές διαδικασίες και να αναλάβουν την έκδοση της σύνταξης τους.

Η πιστοποίση δίνεται από το Κράτος, κατόπιν απαιτητικών εξετάσεων σε εκτεταμένη ύλη.

Η ύλη, επί της οποίας επιμορφώνονται οι επαγγελματίες που πιστοποιήθηκαν, αντιστοιχεί στα σχέδια αποφάσεων και στις βεβαιώσεις που συντάσσουν και εκδίδουν και είναι οι εξής:

 1.     Νομοθεσία θεμελίωσης σύνταξης.
 2.     Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης.
 3.     Υπολογισμός της σύνταξης με τους κανόνες των ν. 4387/2016 και ν. 4670/2020
 4.     Δικαιολογητικά
 5.     Ιδιαιτερότητες
 6.     Διαδικασία θεμελίωσης
 7.     Ψηφιακή απονομή σύνταξης
 8.     Διαδικασία
 9.     Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι πιστοποιημένοι συνεργάτες ΕΦΚΑ θα μπορούν να επιλέγονται από τον ασφαλισμένο που υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, για να αναλάβουν την συνταξιοδοτική του υπόθεση.

Παρόλα αυτά ένα μικρό ποσοστό των  υποψήφιων συνταξιούχων μπορούν να επιλέξουν πιστοποιημένους συνεργάτες e-ΕΦΚΑ για την έκδοση των συνταξιοδοτικών τους πράξεων.

Ειδικά όταν υπάρχει διαδοχική, προαιρετική ασφάλιση, και άλλες πιο σύνθετες περιπτώσεις, η διαδικασία της συνταξιοδότησης γίνεται με τον κλασσικό τρόπο: Γίνεται αίτημα συνταξιοδότησης, χρεώνεται συγκεκριμένος υπάλληλος του ΕΦΚΑ τον φάκελο και ελέγχουμε την πορεία του αιτήματος έως ότου εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη.

 

blue telephone

Κάλεσέ μας! 210 339 2920

 

Λίγα λόγια για τις συντάξεις

Σύνταξη είναι η περιοδική οικονομική αποζημίωση την οποία λαμβάνει κάποιο πρόσωπο συνήθως από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία.

Όταν ολοκληρώνεται ο εργασιακός βίος και έχοντας αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία τις κρατήσεις αναμένουμε την συνταξιοδότηση. Η διαδικασία της συνταξιοδότησης πιθανόν να έχει δυσκολίες αλλά και προϋποθέσεις που δεν γνωρίζει ο ασφαλισμένος.

Σύνταξη και θεμελίωση ασφαλιστικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηλικία.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωτικό δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί σύνταξη.

 

Πρόσφατες αλλαγές στο Συνταξιοδοτικό

Το 2010-12, με 3 μνημονιακούς νόμους (άρθρο 10 του Ν.3863/2010 και άρθρο 6 του Ν.3865/2010 καθώς και της υποπ.ΙΑ4.του Ν. 4093/2012), αυξήθηκαν σταδιακά τα ηλικιακά όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ίσχυαν για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Με το Ν.4336/2015 επήλθαν επιπρόσθετες αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης έως την 18-08-2015, συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του νέου μεταβατικού ορίου ηλικίας όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, βάσει του προγενέστερου του Ν.4336/2015 νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος με τις διατάξεις της περ.6 της υποπαρ.Ε3 της παρ.Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 και της υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ.11321/οικ.47523/1570/2015 Υ.Α., ισχύει ότι:

Από 01-01-2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτούνται εναλλακτικά η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης ή η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης. Δέον να σημειωθεί ότι τα θεμελιωμένα δικαιώματα έως την 31-12-2021 δεν θίγονται.

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους και 15 έτη ασφάλισης.Εν ολίγοις, από 01-01-2022 καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις

retirement

 

Σύνταξη και Συνταξιοδοτικές Υπηρεσίες 

Στην Crisisplan, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής σύνταξης, από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επίσης θα προβούμε στην κατάθεση των δικαιολογητικών εντός των νομίμων προθεσμιών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και την ενδεχόμενη επιβεβλημένη μεταβολή των προσωπικών στοιχείων του ασφαλισμένου στο μητρώο του ΕΦΚΑ μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες σύνταξης περιλαμβάνουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

 • Καταμέτρηση ενσήμων ασφαλισμένου
 • Συμβουλές για τον χρόνο συνταξιοδότησης
 • Έλεγχος – Ολοκλήρωση φακέλου
 • Ενημέρωση για την πορεία της σύνταξης
 • Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα συνταξιούχου σε σύζυγο/παιδιά
 • Συμβουλές από εξειδικευμένους Λογιστές και Δικηγόρους σχετικά με την σύνταξή σας

Ερωτήματα όπως:

 • Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;
 • Πότε με συμφέρει να βγω στην σύνταξη;
 • Τι πρέπει να κάνω τώρα για να δικαιούμαι καλύτερη σύνταξη;
 • Με συμφέρει να αναγνωρίσω περισσότερα χρόνια από θητεία ή και άλλα χρονικά διαστήματα;

… είναι μερικά ερωτήματα που θα ασχοληθούμε.

 

cp-logo

Γιατί Crisis plan για την Σύνταξή σας;

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 2014 στις Οικονομική, λογιστική και εργατική συμβουλευτική.

Έχοντας την γνώση και την εμπειρία σε εργασιακα και εργατικά θέματα αποφασίσαμε να διευρύνουμε τις υπηρεσίες και σε συνταξιοδοτικά θέματα καθώς οι ερωτήσεις από τους πελάτες μας ήταν συνεχείς.

Το 2019 έχουμε εξειδικευτεί και στον τομέα των Συντάξεων και από το 2021 είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες του e- ΕΦΚΑ.

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει με συνέπεια, ταχύτητα και επαγγελματισμό, να διεκπεραιώσει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία, να σας ενημερώσει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη της υπόθεσής σας, μέχρι και την κατάθεση του ποσού της σύνταξής στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ως Πιστοποιημένοι Λογιστές και δικηγόροι συνεργάτες του ΕΦΚΑ, μπορούμε επίσης να παρέχουμε:

 •         Eκδοση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης
 •         Έκδοση βεβαιώσεων μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών(ή υποβολή αιτήσεων ρύθμισης αυτών).
 •         Βεβαιώσεων οφειλόμενου ποσού για την εξαγορά πλασματικού χρόνου
 •         Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης και οριστικής (κύριας και επικουρικής)
 •         Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του άρθρου 47 του Ν.2676/1999
 •         Να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε την διαδικασία απονομής σύνταξης.

Η διαδικασία απονομής σύνταξης, ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, και συνεχίζεται στα επόμενα στάδια:

 • την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
 • την κατάθεση των δικαιολογητικών εντός των νομίμων προθεσμιών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • την ενδεχόμενη επιβεβλημένη μεταβολή των προσωπικών στοιχείων του ασφαλισμένου στο μητρώο του ΕΦΚΑ μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης
 • … και οτιδήποτε άλλο προκύψει

 

Νομικές Συμβουλές για την συνταξιοδότησή σας

Η Crisisplan παρέχει Νομικές συμβουλές σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζονται με:

 •         την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
 •         τις δυνατότητες υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία
 •         σε επιμέρους ζητήματα πολλαπλής, παράλληλης, προαιρετικής, και διαδοχικής ασφάλισης
 •         σε ζητήματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης και ποσού εξαγοράς αυτών
 •         μεταφοράς χρόνων ασφάλισης από φορείς κύριας ασφάλισης των εξωτερικού
 •         και γενικά σε κάθε πρόβλημα εν γένει προκύπτει κατά την διαδικασία απονομής κάθε σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

 

blue telephone

Κάλεσέ μας! 210 339 2920

 

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Δεσμευόμαστε για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων προερχόμενων από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΟΓΑ κλπ)

Συντάσουμε αναλυτική και εξατομικευμένη προσυνταξιοδοτική μελέτη, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης με χρήση των διατάξεων της παράλληλης, διαδοχικής, προαιρετικής ασφάλισης,τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

 

faq

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;
Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα από όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, με τους κωδικούς του taxisnet -διαθέσιμη εδώ- ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισής τους.

 

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;
Εξαρτάται από τη σειρά προτεραιότητας(αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης), την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και από τις απαραίτητες προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες, όπως, π.χ., όταν υπάρχει διαδοχικός χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

 

Από πότε ισχύει η πληρωμή σύνταξης για εργαζόμενο συνταξιούχο-από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης σύνταξης ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης;
Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησησς σύνταξης΄(ή παραίτησης στην περίπτωση των Δημοσίων Υπαλλήλων).

 

Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;
Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

 

Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος;
Η προσωρινή σύνταξη κυμαίνεται από 384,00 € έως 768,00 € και μειώνεται αν η σύνταξη που θα χορηγηθεί είναι μειωμένη λόγω ορίου ηλικίας. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αναλόγως.

Στην περίπτωση των Δημοσίων Υπαλλήλων χορηγείται προκαταβολή, η οποία ισούται με το 50% των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011.

 

θα καταθέσω τα χαρτιά μου για σύνταξη, εάν εργάζομαι μέχρι να βγει απόφαση δικαιούμαι το 70% της σύνταξης;
Όχι.Εάν εργάζεστε δεν χορηγείται προσωρινή στην πράξη κατά παρέκκλιση εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί.

 

Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος;
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 413,76 € (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος).

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ως εξής:

 • 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης,
 • 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και
 • στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

 

Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος προκειμένου να συνταξιοδοτηθώ ως νεφροπαθής, με ποσοστό αναπηρίας 67%. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;
Στις συντάξεις λόγω γήρατος που χορηγούνται για συγκεκριμένες παθήσεις σε ποσοστό 67% η εθνική σύνταξη δεν μειώνεται.

 

Μπορείτε να αναλάβετε υποθέσεις Μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, κληρονομικά δικαιώματα, απονομές λόγω θανάτου ασφαλισμένου, υποψήφιου συνταξιούχου  κλπ;
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μεταβιβάσεων και απονομών λόγω θανάτου ασφαλισμένων και συνταξιούχων  στα δικαιοδόχα μέλη και στο ποσοστό που δικαιούνται σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο θανάτου.

 

Μπορείτε να αναλάβετε υποθέσεις Έκδοσης Σύνταξης Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και να με συμβουλέψετε σχετικά;
Εάν έχετε εργαστεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έχετε καταβάλει τις ανάλογες εισφορές,  μπορεί να έχετε ωφέλειες σε σχέση με τα χρόνια και το ύψος της σύνταξης. Διαβάστε περισσότερα στο ειδικό άρθρο για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

 

Μου λείπουν κάποια ένσημα. Τι γίνεται με τα Πλασματικά Χρόνια; Μπορώ να αναγνωρίσω αυτά που μου λείπουν;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο σύνταξης. Δείτε αναλυτικά την λίστα χρονικών διαστημάτων που μπορεί να αναγνωριστούν ως πλασματικός συντάξιμος χρόνος.

 

Είμαι μητέρα με Ανήλικα παιδιά. Τι ισχύει;
Δεν προβλέπεται σε όλους τους φορείς ασφάλισης ειδική κατηγορία συνταξιοδότησης ως μητέρας ή χήρου πατέρα ανηλίκου.

Στην περίπτωση του ΙΚΑ οι ως άνω οι οποίοι έχουν έως το 2010, 5.500 Ημερών Ασφάλισης, συνταξιοδοτούνται εφόσον υπάρχει η ανηλικότητα τέκνου στην ηλικία των 55 ετών με μειωμένη και 60 ετών με πλήρη.

Εάν συμπληρώνουν τις 5.500 Ημερών Ασφάλισης έως το 2011 συνταξιοδοτούνται στα 57 έτη με πλήρη και 52 έτη, με μειωμένη και στην περίπτωση που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης έως το 2012 βγαίνουν με πλήρη στα 60 έτη και μειωμένη στα 55 έτη.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι εφαρμόζεται ο Ν.4336/2015 με την ηλικιακή αύξηση των ορίων.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Ασφαλισμένοι/ες συνταξιοδοτούνται εως 31-12-2012 στο 58 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Η.Α. εκ των οποίων 3.600 Η.Α. σε υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής και από αυτές 1.000 την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Η.Α. όλες σε σε υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις Ημέρες Ασφάλισης τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

blue telephone

Κάλεσέ μας! 210 339 2920

Φόρμα Επικοινωνίας