Διαδικασίες και Διευκολύνσειςpaperwork

Πολλές φορές η καθημερινότητα μας αναγκάζει να σπαταλούμε τον χρόνο μας σε διαδικασίες και τυπικότητες που δεν αποτελούν την βασική δραστηριότητα της εταιρίας μας. Η πολυδαίδαλη γραφειοκρατία και το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο του Επιχειρείν στην Ελλάδα, μας ώθησε να δημιουργήσουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και Ιδιώτες που θα σας απαλλάξουν από αυτό το βάρος.

Μερικές από τις ενδεικτικές Υπηρεσίες μας σε αυτό το πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:

  • Αδειοδοτήσεις
  • Κατοχυρώσεις
  • Ρυθμίσεις
  • Επιμελητήρια
  • Διαδικασίες Ακίνητης Περιουσίας
  • Συμβάσεις – Συμβόλαια
  • Μεταφράσεις
  • Αιτήσεις – Επικυρώσεις – Ανανεώσεις
  • Συλλογή Δικαιολογητικών Φακέλλου

… και οποιαδήποτε άλλη εργασία με το Δημόσιο και τις Υπηρεσίες του μπορεί να χρειαστεί.

210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr