Δυνατότητες Χρηματοδότησης – Επιδοτήσεις επιχειρήσεων – Αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑgrowth stages

Τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι ουσιαστικό και κρίσιμο σημείο για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις νέες. Πάντα οι ευημερούσες επιχειρήσεις γνωρίζουν και διεκδικούν ανά περιόδους επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, δίνοντας ενίσχυση ρευστότητας και μείωση των εξόδων.

Η επιδότηση μπορεί να αφορά πολλές κατηγορίες όπως: αγορά πάγιου εξοπλισμού, επιδότηση για την πρόσληψη προσωπικού, διάφορες δαπάνες όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, διαφημιστικές καμπάνιες κ.α. Οπότε η ποικιλία είναι μεγάλη, τα προγράμματα δημοσιεύονται ανά περιόδους.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις του κάθε προγράμματος. Τα  οποία έχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, δεσμεύσεις, ελέγχους και άλλους πιθανούς περιορισμούς. Είναι απαραίτητο να υπάρχει απόλυτη γνώση του κάθε προγράμματος και η απαραίτητη υποστήριξη μετά την επιδότηση της επιχειρήσεις σας.

Η Crisis Plan έχοντας εξειδικευμένους συμβούλους και γνώση για  τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα,  σας ενημερώνει για όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις, σας κατευθύνουμε ανάλογα με την ειδικότητα σας και τα ενδιαφέροντα σας, να διεκδικήσετε χρήματα των ΕΣΠΑ και μάλιστα με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας.

Η οικονομική βοήθεια από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι αναμφισβήτητα ένας σημαντικός λόγος για να ξεκινήσει κάποιος μια νέα επιχείρηση, κάνοντας την ιδέα του πραγματικότητα.

Είναι προτεραιότητα για την Crisis Plan ένας πελάτης της να έχει αυτήν την σημαντική χρηματοοικονομική διευκόλυνση και προσπαθούμε συνεχώς προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δωρεάν συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο ΕΣΠΑ

Σε όλους τις νέες συνεργασίες μας  παρέχουμε δωρεάν συνάντηση και ενημέρωση με τους συμβούλους ΕΣΠΑ, για να μην χάσετε καμιά ευκαιρία για ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 

210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr