Βρίσκεστε στην σελίδα για Λογιστικές υπηρεσίες προς Φυσικά πρόσωπα. Η σελίδα μας για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες -Φυσικά πρόσωπαbusiness tax person

Στα πλαίσια των φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει θέματα που αφορούν καθημερινές υποχρεώσεις και εργασίες των πολιτών, οι οποίες είναι σημαντικές και αναγκαίες.

Ενδεικτικές εργασίες:

 • Έκδοση Κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων σε TAXIS.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Υπολογισμός Φόρων.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών σε δόσεις
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Πόθεν έσχες Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
 • Εργόσημα
210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr