Οικονομική Συμβουλευτικήfinacial-services

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται συνεχώς πληροφόρηση και συμβουλές, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα για να λειτουργήσουν με ασφάλεια από την έναρξη, κατά την διάρκεια και ακόμα και στην διακοπή της.

Ειδικά οι νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη από πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για να κατανοήσουν πως τα έσοδα επηρεάζονται από τα έξοδα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα λογιστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός σύμβουλος είναι ο εξειδικευμένος λογιστής, ο οποίος θα σας δώσει τα βασικά στοιχεία λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και πως θα γίνουν τα πρώτα βήματα έτσι ώστε να υπάρχουν στέρεες βάσεις.

Στην συνέχεια  προκύπτουν νέες ανάγκες ,πολύ κρίσιμες για την λειτουργία της επιχείρησης, τις οποίες παρέχουμε και ενδεικτικά είναι οι εξής:

  • Μελέτη  επιχειρηματικού σχεδίου – Business Plan
  • Ανάλυση οικονομικού περιβάλλοντος
  • Σχεδιασμός διαδικασιών επιχειρησιακής λειτουργίας
  • Σχεδιασμός οικονομικών αναφορών
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού (annual budgeting)
  • Ταμειακός προγραμματισμός (cash flow management)
  • Εσωτερικός έλεγχος (internal audit)
  • Συμβουλές μηχανοργάνωσης οικονομικού τμήματος
  • Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

… και σε πολλές ακόμη περιπτώσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο της εκάστοτε επιχείρησης.

210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr