Βρίσκεστε στην σελίδα για Λογιστικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες. Η σελίδα μας για τα Φυσικά Πρόσωπα.

Λογιστικό Γραφείο CrisisPlan – Ενάρξεις επιχειρήσεων

accounting calculator

Δωρεάν τηλεφωνική συζήτηση 30′ για τα οικονομικά θέματα της επιχειρησής σας!

Η Λογιστική των επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την καταγραφή και έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησής σας κατά την διάρκεια του  έτους.

Οι καθημερινές και αδιάκοπες συναλλαγές και φορολογικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης δημιουργούν την ανάγκη για την παρακολούθηση ενός μεγάλου φάσματος εργασιών. Τα Οικονομικά μιας σύγχρονης επιχείρησης είναι στο επίκεντρο όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως ο επιχειρηματίας, το κράτος, η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πελάτες, οι προμηθευτές.

Οι υποχρεώσεις από την νομοθεσία είναι αρκετές και η παρακολούθηση δύσκολη. Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με τις συνεχόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τον ρόλο της διαχείρισης όλων αυτών των εργασιών τον έχει ο Λογιστής της επιχείρησης. Στο Λογιστικό Γραφείο CrisisPlan χρησιμοποιούμε τα ειδικά πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουμε για να διευκολύνουμε την καθημερινή διαχείριση των Λογιστικών, Φορολογικών και Οικονομικών υποχρεώσεών σας.

Με την συνεργασία μας, εργασίες όπως:

  • Ενάρξεις επιχειρήσεων όλων των μορφών
  • Ιδρύσεις ΙΚΕ
  • Τήρηση βιβλίων Β’ Γ’ κατηγορίας
  • ΦΠΑ
  • Συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών
  • ΦΜΥ και παρακρατούμενοι φόροι
  • Φορολογικές δηλώσεις

… θα απασχολούν εμάς και εσείς θα μπορείτε απρόσκοπτα να αφιερώνεστε στην εφαρμογή της επιχειρηματικής σας Ιδέας και των ενεργειών προς την ευημερία της επιχείρησης σας.

Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετούμε όλη την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Καλέστε μας για μια ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνική συνομιλία 30′ για να εξετάσουμε τις ανάγκες σας.

210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr