Ασφαλιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίεςbusiness insurance

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα προς τους πελάτες μας, προσφέρουμε  ασφαλιστικές συμβουλές και εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία προστατεύουν τους επιχειρηματίες και τους πελάτες τους σε περιπτώσεις παραλείψεων και λαθών.

Πάντα όταν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, συνεχής συναλλαγές, υποχρεώσεις και προθεσμίες είναι πιθανόν να υπάρξουν και παραλείψεις. Εφόσον υπάρχει ένα πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης τότε προστατεύεται ο επιχειρηματίας και οι πελάτες του και την τυχόν οικονομική ζημιά την αναλαμβάνει η ασφαλιστική.

Ανάλογα με την επαγγελματική σας κατηγορία υπάρχει και το ανάλογο πρόγραμμα.

Σε όλους τους πελάτες μας προσφέρουμε:

 • Μια συνάντηση με ασφαλιστικό σύμβουλο
 • Δωρεάν πρόγραμμα ασφάλειας αστικής ευθύνης ή έκπτωση 50%

Κατάλογος ενδεικτικών προγραμμάτων

Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

 • Ασφάλιση Ιατρών
 • Ασφάλιση Ευθύνης Φαρμακοποιού
 • Ασφάλιση Δικηγόρων & Συμβολαιογράφων
 • Ασφάλιση Λογιστών
 • Ασφάλιση Μεταφραστών
 • Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Επιχειρήσεις Εστίασης & Πώλησης Τροφίμων – Ποτών
 • Ασφάλιση Ξενοδοχείων
 • Ινστιτούτα Αισθητικής & Κομμωτήρια
 • Ασφάλιση Εκθέσεων Αυτοκινήτου & Κάθετων Μονάδων
 • Ασφάλιση Σταθμών Ανεφοδιασμού Καυσίμων
 • Εγκαταστάτες Συντηρητές Ανελκυστήρων
 • Ασφάλιση Εταιριών Security
 • Λιμένες & Μαρίνες

Καλύψεις Επιχείρησης

 • Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Επιχείρησης
 • Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού και Στελεχών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Εταιρίας
 • Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O Liability)
 • Ασφάλεια Διαρροής Προσωπικών Δεδομένων
 • Ασφάλιση Διαχείρισης Κρίσεων & Ανάκλησης Προϊόντων
 • Ασφάλιση Εταιρικών Οχημάτων
 • Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων
 • Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών
 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Ζωϊκού Κεφαλαίου & φυτικής παραγωγής
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων
 • Ηλεκτρονικού εγκλήματος

Ασφαλίσεις Συλλόγων & Ομάδων

 • Ομαδικά προγράμματα Σχολείων
 • Ομαδικά προγράμματα Αθλητικών Συλλόγων
 • Ομαδικά Ταξιδιωτικών Γραφείων
 • Ομαδικά Προγράμματα Ειδικών Ομάδων
 • Αστική Ευθύνη Κυνηγών

Ασφαλίσεις Περιβάλλοντος

 • Αιολικά & Φωτοβολταϊκών πάρκα
 • Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος

 

210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr