Σύνταξη – Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα

Τι είναι τα βαρέα – ανθυγιεινά επαγγέλματα;

Για τους ασφαλισμένους που εργάζονται σε εργασίες που χαρακτηρίζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μειώνεται το όριο της ηλικίας για την χορήγηση σύνταξης γήρατος. Η απασχόληση σε τέτοιου είδους εργασίες επιφέρει πρόωρα τη φθορά του οργανισμού και έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να εξακολουθήσουν ως απασχολούμενοι.

Οι ως άνω ασφαλισμένοι αλλά και οι εργοδότες τους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά υπέρ του κλάδου σύνταξης. Για την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σημασία έχει η φύση και οι συνθήκες της εργασίας που παρέχει ο ασφαλισμένος.

Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι ασφαλισμένοι/νες σε ΒΑΡΕΑ δεν τυγχάνουν εφαρμογής του Ν.4336/2015 με αποτέλεσμα να συνταξιοδοτούνται με μη μεταβαλλόμενα όρια ηλικίας.

 

Ποια είναι βαρέα – ανθυγιεινά επαγγέλματα;

Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Ενδεικτική λίστα)

βαρέα ανθυγιεινά

Με πόσα βαρέα – ανθυγιεινά παίρνω σύνταξη;

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι διαφορετικές σε άντρες και γυναίκες.

Δεν προβλέπεται λήψη μειωμένης σύνταξης στις περιπτώσεις θεμελίωσης με 4.500 Ημερών Ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 ημερών ασφάλισης σε ΒΑΡΕΑ.

 

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για βαρέα – ανθυγιεινά;

Άντρες ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται, έως 31-12-2012, στο 58 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Ημερών Ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 Ημερών Ασφάλισης σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 1.000 Ημερών Ασφάλισης την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Ημερών Ασφάλισης όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις Ημέρες Ασφάλισης τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

Τι ισχύει για γυναίκες που απασχολούνται σε βαρέα – ανθυγιεινά

Γυναίκες ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται εως 31-12-2012 στο 53 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Ημερών Ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 Ημερών Ασφάλισης σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 1.000 την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Ημερών Ασφάλισης όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις Ημέρες Ασφάλισης  τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά,  συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

Ποια είναι η διαδικασία για έκδοση σύνταξης για βαρέα – ανθυγιεινά και τι πρέπει να προσέξω;

Διαβάστε το αναλυτικό άρθρο για την διαδικασία έκδοσης σύνταξης.

 

Φόρμα Επικοινωνίας