Συνταξιοδότηση

Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων στην Σύνταξη

Πολλές φορές στο τέλος του εργασιακού βίου, λείπουν μερικά ένσημα για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά χρονικά διαστήματα του παρελθόντος που μπορούν να αναγνωριστούν ως χρόνος ασφάλισης και έτσι να συμπληρωθούν οι ημέρες ασφάλισης. Αυτή την διαδικασία έχουμε συνηθίσει να την ονομάζουμε “Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων”.

Ας δούμε μερικές από τις ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προς τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Crisisplan:

 

Ποιοι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους και να τους χρησιμοποιήσουν για συνταξιοδότηση;

Δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων των άρθ. 39 και 40 του ν. 3996/2011 έχουν οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις που επηρεάστηκαν από τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 ως προς το όριο ηλικίας ή/και τον αριθμό ημερών εργασίας. Δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 2084/92 έχουν οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις που δεν εθίγησαν από τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010.

 

Πότε πρέπει να γίνουν οι αναγνωρίσεις των πλασματικών χρόνων;

Η υποβολή της αίτησης για αναγνώριση των πλασματικών χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 39 και 40 του ν. 3996/2011 μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε, είτε πριν από το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να κατοχυρώσει κάποιος είτε μεταγενέστερα και έως την αίτηση συνταξιοδότησης.

 

Μπορούν επίσης να γίνουν ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση για αναγνώριση πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει και μετά την αίτηση για συνταξιοδότηση και μόνο εάν ο χρόνος χρησιμοποιείται για θεμελίωση, στις περιπτώσεις που από λάθος εκτίμηση δεν ζητήθηκε η αναγνώριση με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης δεν επαρκεί.

 

Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 ποιους πλασματικούς χρόνους έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν;

Έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 2084/92, δηλαδή

 • χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας
 • γονικής άδειας από τον εργοδότη για την ανατροφή τέκνου
 • χρόνο εκπαιδευτικής άδειας.
 • Επίσης, μπορεί να συνυπολογιστεί χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία, χωρίς εξαγορά.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι μητέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να αναγνωρίσουν και τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 για κατοχύρωση δικαιώματος από την 1/1/2013 και μετά.

Αναγνώριση Πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει από:

 1. Στρατιωτική θητεία
 2. Γονική άδεια ανατροφής παιδιών
 3. Επιδοτούμενη ασθένεια (χωρίς προσαύξηση στη σύνταξη)
 4. Επιδοτούμενη ανεργία (χωρίς προσαύξηση στη σύνταξη)
 5. Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών
 6. Χρόνος σπουδών
 7. Κενά ασφάλισης
 8. Χρόνος κύησης και λοχείας (χωρίς προσαύξηση στη σύνταξη)
 9. Χρόνος απεργίας
 10. Χρόνος γέννησης παιδιού
 11. Χρόνος μαθητείας
 12. Χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης
 13. Χρόνος σύνταξης αναπηρίας.

 

Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για να βγω στην σύνταξη;

Στην Crisisplan,  έχουμε γράψει έναν αναλυτικό οδηγό Συνταξιοδότησης και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.

 

Φόρμα Επικοινωνίας