ΙΚΕ αρνητικά και  θετικά

ικε αρνητικα 1

Η ΙΚΕ αρνητικά δεν έχει; Μας ρωτάνε πολλές φορές.

Όπως έχει επισημανθεί αποτελεί την δημοφιλέστερη κατηγορία εταιρικής μορφής. 

Το 50% των εταιρειών είναι ΙΚΕ.

Πώς φτάσαμε όμως εκεί, έτσι ώστε να την εμπιστεύεται ο επιχειρηματικός κόσμος;

Έχει μόνο θετικά;

Έχει και κρυμμένα αρνητικά που τα κρύβουν επιμελώς;

Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα αρνητικά άλλα δεν σας τρομάξουμε αφού κάθε μορφή εταιρείας έχει τα αρνητικά και τα θετικά της.

ΙΚΕ αρνητικά – 5 μειονεκτήματα

 1. Η ΙΚΕ έχει αδυναμία άντλησης κεφαλαίων
 2. Η ΙΚΕ έχει υποχρεώσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, Δηλαδή αναλυτική λογιστική παρακολούθηση, τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων, θέλει υποχρεωτική τήρηση Ταμείου, σύνταξης Ισολογισμού και υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ
 3. Η ΙΚΕ φορολογείται σαν όλα τα νομικά πρόσωπα. Έχει φόρο εισοδήματος 27% για το σύνολο των καθαρών κερδών της και μέρισμα 10% για τα κέρδη που διανέμουν μέρισμα.
 4. Επίσης αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι το υψηλό λογιστικό κόστος, καθώς η σωστή και συνεπής  λογιστική παρακολούθηση χρειάζεται χρόνο και αυξημένη εμπειρία.
 5. Πρέπει να έχει ενεργό site, ώστε να δημοσιεύονται οι αποφάσεις στο ΓΕΜΗ και ο Ισολογισμός 

Μάθετε περισσότερα με Δωρεάν συμβουλευτική  30΄μέσω τηλεφώνου.

ικε αρνητικα 2

ΙΚΕ θετικά – 12 πλεονεκτήματα

 • Το ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου είναι το 1 ευρώ. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με  το ελάχιστο κεφάλαιο. βέβαια αυτό δεν το συνιστούμε καθώς πάντα θα προκύψουν έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν με το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές εκτός από χρήματα μπορεί να είναι και εισφορές σε εργασία.
 • Τα κόστη  σύστασης ΙΚΕ είναι σαφώς μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την σύσταση άλλων μορφών επιχειρήσεων.  Πλέον οι ΙΚΕ μπορούν να συσταθούν και μέσω υπολογιστή με πολλά πλεονεκτήματα.
 • Το καταστατικό συντάσσεται  χωρίς να απαιτείται συμβολαιογράφος. Παρόλα αυτά καλό θα ήταν επειδή η επιχειρηματικότητα είναι σύνθετη και πολύπλοκη , πρέπει να έχουν προαποφασισθεί οι βασικές κατευθύνσεις και δικλείδες ασφαλείας και να έχουν αποτυπωθεί στο καταστατικό.
 • Σταθερός Φορολογικός Συντελεστής, χωρίς κλίμακες για καλύτερο προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Οι  εταίροι της Ι.Κ.Ε δεν είναι υποχρεωμένοι σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, Υποχρεωτικά ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής.
 •  Οι εταίροι της ΙΚΕ  δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Όσον αφορά  τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της. 
 •  Οι λήψεις των  αποφάσεων γίνεται με απλή πλειοψηφία 51%. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.
 • Ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων
 • Απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Μπορεί να είναι μονοπρόσωπη.
 • Ιδρύεται μέσω των υπηρεσιών μιας Στάσης, ακόμα και σε 1 ώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Απλότητα στην ίδρυση και λειτουργία της καθώς δίνει μεγάλη ευελιξία στις νεοφυής επιχειρήσεις ΙΚΕ startups.

Μάθετε περισσότερα με Δωρεάν συμβουλευτική  30΄μέσω τηλεφώνου.

ικε αρνητικα 3

Τελική πρόταση 

Η ΙΚΕ αρνητικά έχει τελικά και μάλιστα κομβικής σημασίας. Δεν είναι εύκολη η λογιστική παρακολούθηση σε μια εταιρεία, πρέπει να διαλέξετε σωστούς συνεργάτες και να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η επιχειρηματική ανάγκη είναι το βασικότερο κριτήριο επιλογής της εταιρικής μορφής.

Πρέπει να υπάρξει εκτενής έρευνα όσον αφορά τους εταιρικούς σκοπούς και οικονομικούς στόχους.

Αυτά πρέπει να αποτυπωθούν σωστά στο καταστατικό  και να υπάρχει η πρόβλεψη για πιθανά προβλήματα.

Τελικά, εφόσον οι επιχειρηματίες έχουν αποφασίσει την έναρξη μιας εταιρείας, η ΙΚΕ προσφέρει ακόμα πολλά πλεονεκτήματα , λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα αρνητικά της.

Συγγραφική Ομάδα CrisisPlan

210 33 92 920 – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 1. Πώς λέγεται η ΙΚΕ στα αγγλικά;

2. Γιατί 1 στις 2 επιχειρήσεις είναι ΙΚΕ;

3. Πόσοι Έλληνες θέλουν την δική τους επιχείρηση;

Ασφαλιστικές αλλαγές για της ΙΚΕ από το 2020.

 

 

 

η