Από τις αρχές Φλεβάρη ξεκίνησε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού για ρυθμίσεις χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Η πλατφόρμα αυτή πρακτικά λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2017 για επιχειρήσεις με πτωχευτική ικανότητα απλά τώρα εξελίχθηκε και μάλλον θα εξελιχθεί περαιτέρω, καθώς η κλασσική παλιά μέθοδός ρυθμίσεων μ ένα κλικ, είναι πλέον παρελθόν καθώς πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις και βιωσιμότητα της επιχείρησης που θέλει να ενταχθεί στην ρύθμιση.

Ο όρος βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι πολύ βασικός καθώς θα παίξει ρόλο στην τελική απόφαση για την υπαγωγή στην ρύθμιση. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως στις 3 τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις θα πρέπει μία χρονιά να έχει κλείσει με θετικό πρόσημο EBIDA.

Ο όρος EBIDA σημαίνει τα καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Παρόλα αυτά ακόμα κι αν έχετε αρνητικό ΕΒΙDA, υπάρχει μια δυνατότητα για θετικό EQUITY.

Σε περίπτωση που έχετε 3 αρνητικές χρήσεις μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα εφόσον έχετε θετική την χρήση 2017 για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν σε λίγους μήνες να μπείτε στην ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Τα χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν είναι έως 50.000 ευρώ για τα χρέη προς το την εφορία και 50.000 ευρώ για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία. ΄Το πόσο αυτό περιλαμβάνει τα χρέη όπως έχουν διαμορφωθεί με κεφάλαιο πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31/12/2016.

Αν παρόλα αυτά τα χρέη σας ξεπερνάν τα 50.000 ευρώ θα βγει βελτιωμένη έκδοση του εξωδικαστικού σε λίγους μήνες.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επαγγελματιών όπως ιατρών, μηχανικών, δικηγόρων και αγροτών που οι ασφαλιστικές εισφορές του 2016 δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, οπότε είναι προτιμότερο να περιμένουν την λήξη της προθεσμίας έτσι ώστε να ενταχθούν κι αυτά τα χρέη.

Η αίτηση είναι μία και όταν ολοκληρώνεται γίνεται διαχωρισμός ποια χρέη είναι προς εφορία και ποια προς ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ρυθμίζονται μαζί σε μια ενιαία αίτηση.

Κατά την διαδικασία της αίτησης αφού συμπληρωθούν διάφορα στοιχεία μεσώ της πλατφόρμας θα εμφανιστούν (εντός μιας εβδομάδας) τα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που μπορούν να ρυθμιστούν αλλά και τα χρέη προς τράπεζες τα οποία δεν ρυθμίζονται με αυτόν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό πάρα μόνο σε διμερή διαπραγμάτευση με την τράπεζα.

Μελέτη βιωσιμότητας δεν είναι απαραίτητη να συνταχθεί αλλά μπορεί να γίνει δεκτή σαν ένα παραπάνω διαπραγματευτικό εργαλείο για την καλύτερες πιθανότητες για την ρύθμιση των χρεών και τις περισσότερες δυνατές δόσεις.

Η δεύτερη δικλείδα ασφαλείας για την βιωσιμότητα είναι ο λόγος του χρέους προς τα κέρδη να είναι μικρότερος από 8. Δηλαδή τα χρέη να μην ξεπερνάν κατά 8 φορές τα κέρδη.

Βέβαια όσο μικρότερο είναι το κλάσμα, αναλογικά θα μειώνονται και οι δόσεις, καθώς η επιχείρηση θα θεωρείται περισσότερο βιώσιμη.

Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο είναι η περιουσία του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλάσιο του χρέους του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με 10.000 ευρώ χρέος η περιουσία του θα πρέπει να είναι μικρότερη από 250.000 ευρώ για να υπαχθεί στο εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης χρεών.

Τελικά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη από τις παλιές συνηθισμένες ρυθμίσεις και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις λογιστή και πιθανόν δικηγόρου.

Η διαδικασία είναι αυστηρά καθορισμένη και απαιτεί καλή προετοιμασία, προκειμένου να σωθεί επιχείρηση μας και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία.